WYWÓD PRZODKÓW – V POKOLENIE (PRAPRADZIADKOWIE)

Opublikowane przez Bartosz Małłek w dniu

Wywód przodków oraz opisy i zdjęcia na bieżąco uzupełniam dlatego warto wracać do wcześniejszych artykułów. Staram się w miarę możliwości napisać o przodkach parę słów. Czasem będzie to zdjęcie innym razem znalezione dokumenty. Dzisiaj napiszę o moich prapradziadkach.

V pokolenie (prapradziadkowie)
16. Franciszek Małłek
Urodził się 10 października 1857 roku w  Sypniewie (koło Więcborka). Był synem Wojciech i Rozalii zd. Szukalskiej oraz mężem Agnieszki Thomas. Miał z nią dziesięcioro dzieci. Franciszek był rolnikiem i właścicielem ziemskim. Zmarł w wieku 88 lat, 26 kwietnia 1945 roku w Sypniewie.

17. Agnieszka Thomas
Urodziła się 16 stycznia 1862 roku w Sypniewie (koło Więcborka). Była córką Andrzeja Thomasa i Magdaleny zd. Malczewskiej oraz żoną Franciszka Małłka. Miała z nim dziesięcioro dzieci. Agnieszka była gospodynią domową. Zmarła w wieku 83 lat, 16 kwietnia 1945 roku w Sypniewie.

18. Bronisław Osiński
Urodził się 19 listopada 1872 roku w Tarcach (koło Jarocina). Był synem Józefa i Wiktorii zd. Gummer oraz mężem Franciszki Musiał. Miał z nią ośmioro dzieci. Bronisław był leśniczym. Zmarł po 1920 roku w Tucholi.

19. Franciszka Musiał
Urodziła się 27 września 1876 roku w Brodach Poznańskich. Była córką Franciszka i Katarzyny zd. Lisińskiej oraz żoną Bronisława Osińskiego. Miała z nim ośmioro dzieci. Franciszka była gospodynią domową. Zmarła po roku 1920 w Bydgoszczy.

20. Józef Gołąb
Urodził się 14 stycznia 1851 roku w Bogumiłowie (koło Sieradza). Był synem Kazimierza i Rozali zd. Jędras oraz mężem Marianny Krawczyk. Miał z nią troje dzieci. Zmarł w wieku 49 lat w 1900 roku w Kłocku (koło Sieradza).

21. Marianna Krawczyk
Urodziła się 25 listopada 1872 roku w Kłocku (koło Sieradza). Była córką Macieja i Marianny zd. Płachta oraz żoną Józefa Gołębia. Miała z nim troje dzieci. Zmarła po 1912 roku w Sieradzu.

Ślub Józefa Gołebia i Marianny Krawczyk. Źródło: Genealodzy.pl

Ślub Józefa Gołebia i Marianny Krawczyk. Źródło: Genealodzy.pl

22. Tomasz Dubiak
Urodził się 13 grudnia 1852 roku w Miedzy (koło Sieradza). Był synem Jakuba Dubiaka i Anny zd. Cieślak oraz mężem Salomei zd. Graczkowskiej. Miał z nią dziesięcioro dzieci. Zmarł w wieku 67 lat, 1 października 1919 roku w Gorzuchach (koło Sieradza).

23. Salomea Graczkowska
Urodziła się 8 listopada 1865 roku w Smardzewie (koło Sieradza). Była córką Wojciecha Graczkowskiego i Marianny zd. Cieślak oraz żoną Tomasza Dubiaka. Miała z nim dziesięcioro dzieci. Data i miejsce śmierci nieznane.

24. Michał Żymańczyk
Urodził się 4 listopada 1880 w Burakówce (Podole). Był synem Adama Żymańczyka i Marii zd. Walków oraz mężem Marii zd. Witkowskiej. Miał z nią co najmniej troje dzieci. Michał był rolnikiem. Zmarł w wieku 67 lat, 21 września 1947 roku w Roszkowicach (woj. opolskie).

25. Maria Witkowska
Urodziła się 5 września 1882 w Burakówce (Podole). Była córką Stanisława Witkowskiego i Katarzyny zd. Łobodiak oraz żoną Michała Żymańczyka. Miała z nim co najmniej troje dzieci. Data i miejsce śmierci nieznane.

Ślub Michała Żymańczyka i Marii Witkowskiej

Ślub Michała Żymańczyka i Marii Witkowskiej

26. Bazyli Dmytryk
Urodził się w 1883 roku w Burakówce (Podole). Był synem Jana i Edoksji zd. Krawców oraz mężem Marii zd. Skrzypnik. Miał z nią sześcioro dzieci. W 1947 roku zostali zesłani na Sybir gdzie rodzina łącznie przebywała aż 15 lat!  O rodzinie Dmytryk pisałem m. in. tutajtutaj. Zmarł w wieku 72 lat, 25 marca 1955 roku na Syberii w wyniku powikłań po złamaniu nogi.


27. Maria Skrypnik
Urodziła się 7 października 1884 roku w Burakówce (Podole). Była córką Ludwika Skrzypnika i Rozalii zd. Żymańczyk oraz żoną Bazylego Dmytryka. Miała z nim sześcioro dzieci. W 1947 roku zostali zesłani na Sybir gdzie rodzina łącznie przebywała aż 15 lat! O Marii pisałem tutaj. Po 15 latach wróciła z dziećmi i zamieszkała pod Lwowem.Zmarła wieku 85 lat w 1969 roku w Zarudcach (koło Lwowa).


28. Stefan Skrzypnik
Urodził się 18 sierpnia 1859 roku w Burakówce (Podole). Był synem Michała i Anny zd. Filipczuk oraz mężem Katarzyny zd. Jaszczuk. Miał z nią pięcioro dzieci. Data i miejsce śmierci nieznane.

29. Katarzyna Jaszczuk
Urodziła się 22 września 1878 roku w Burakówce (Podole). Była córką Jana i Marii zd. Żymańczyk oraz żoną Stefana Skrzypnika. Miała z nim pięcioro dzieci. Data i miejsce śmierci nieznane.

Ślub Stefana Skrzypnika z Katarzyną Jaszczuk

Ślub Stefana Skrzypnika z Katarzyną Jaszczuk

30. Józef Roszczuk
Urodził się 22 czerwca 1885 roku w Burakówce (Podole). Był synem Onufrego oraz Marii zd. Rudyk oraz mężem Marii zd. Łandiuk. Miał z nią sześcioro dzieci. Zmarł w wieku 68 lat, 26 maja 1953 roku w Roszkowicach (woj. opolskie).

31. Maria Łandiuk
Urodziła się 10 października 1883 roku w Capowcach (Podole). Była córką Filipa i Anny zd. Berezowskiej oraz żoną Józefa Roszczuka. Miała z nim sześcioro dzieci. Zmarła w wieku 86 lat, 3 czerwca 1969 w Roszkowicach (woj. opolskie).


Bartosz Małłek

Urodzony w Opolu, pochodzi z Tarnowa Opolskiego. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia o specjalizacji dziennikarskiej. Pilot wycieczek, organizator, animator kultury, społecznik, podróżnik, genealog. Prezes Fundacji Czas Podróżników. Doktorant w zakresie historii na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się problematyką przesiedleń ze wschodu po 1945 roku, emigracją, genealogią, genealogią genetyczną, a także historią Słowian i Wikingów.