Wywód przodków – IV pokolenie (pradziadkowie)

Opublikowane przez Bartosz Małłek w dniu

Wywód przodków oraz opisy i zdjęcia na bieżąco uzupełniam dlatego warto wracać do wcześniejszych artykułów. Staram się w miarę możliwości napisać o przodkach parę słów. Czasem będzie to zdjęcie innym razem znalezione dokumenty. Dzisiaj napiszę o moich pradziadkach.

IV pokolenie (pradziadkowie)
8. Jan Małłek

Urodził się 3 czerwca 1889 roku w Sypniewie (obecnie województwo kujawsko-pomorskie). Był synem Franciszka i Agnieszki zd. Tomas.  Były oficer. Pamiętam z opowieści, że służył w armii pruskiej, gdy dostał propozycję wstąpienia do Wermachtu odmówił. Był referentem Pomorskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowego. Zamieszkał w Toruniu gdzie poznał swoją żonę Teresę z którą zawarł związek małżeński. Miał troje dzieci: Edmunda, Henryka oraz Jadwigę. 23 maja 1927 roku w Toruniu.   Zmarł, w wieku 77 lat, 25 marca 1966 roku w Gostyniu.

9. Teresa Osińska
Urodziła się 13 października 1900 roku w Toruniu (a właściwie pod Toruniem – osada Otłoczynek). Była córką Bronisława i Franciszki zd. Musiał. Była gospodynią domową. Podobno była surowa i zasadnicza. Miała troje dzieci: Edmunda, Henryka oraz Jadwigę. Zmarła, w wieku 78 lat, 22 maja 1978 roku w Gostyniu.

10. Józef Gołąb
Urodził się 25 grudnia 1895 roku w Kłocku pod Sieradzem. Był synem Józefa oraz Marianny zd. Krawczyk. Zawodowo zajmował się kowalstwem. Przed ślubem zamieszkały w Łodzi na ulicy Kruczej 21. Po przedwczesnej śmierci żony przeniósł się do Dzigorzewa. Tam założył drugą rodzinę. Z pierwszego małżeństwa ze Stanisławą Dubiak miał córkę Jadwigę. Z drugiego małżeństwa miał córki Danutę oraz Janinę. Był bardzo uczynny i poważany. Zmarł na rozedmę płuc, w wieku 69 lat, 03 kwietnia 1964 roku w Dzigorzewie.

11. Stanisława Dubiak
Urodziła się w 1892 roku w Smardzewie (łódzkie) Była córką Tomasza i Salomei Graczkowskiej. Zamieszkała przy ulicy Kruczej pod numerem 6, żona kowala. Zmarła młodo. Miała córkę Jadwigę. Zmarła, w wieku 34 lat, 09 kwietnia 1926 roku w Łodzi. Brak zdjęcia.

12. Mikołaj Żymańczyk
Urodził się 22 maja 1908 roku w Burakówce (Podole). Był synem Michała i Marii zd. Witkowskiej.  Był rolnikiem. Mikołaj był w Wojsku Polskim i walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Był postawny. Był także zasadniczy. Z Eugenią Dmytryk miał dwoje dzieci: Jana i Weronikę. Zmarł, w wieku 81 lat, 9 lipca 1989 roku w Roszkowicach (województwo opolskie).

13. Eugenia Dmytryk
Urodziła się 22 lutego 1913 roku w Burakówce (Podole). Była córką Bazylego i Marii zd. Skrzypnik.  Była ciepłą i dobrą matką. Była także doskonałą gospodynią. Z Mikołajem Żymańczykiem miała dwoje dzieci: Jana i Weronikę. Zmarła, w wieku 89 lat, 12 grudnia 2002 roku w Opolu.

14. Leon Skrzypnik
Urodził się 11 kwietnia 1911 roku w Burakówce (Podole). Był synem Stefana i Katarzyny zd. Jaszczuk. Leon służył w Wojsku Polskim, brał udział w walkach o Kołobrzeg, gdzie został ranny. Pomimo tego, że zasłużył się podczas wojny i był wielokrotnie odznaczany, nie wykorzystał tego i nie zrobił kariery w PRL. Po wojnie pełnił funkcję komisarza spisowego przy okazji spisu repatriantów. Chociaż nie skończył zbyt wielu szkół to sporządzał pisma dla miejscowej ludności i odznaczał się inteligencją. Miał czarne włosy i był drobnej budowy ciała. Był niższy od swojej żony. Praktycznie był wychowywany przez siostry. Miał ich aż 4. Dla swoich dzieci i wnuków był zasadniczy.  Z Antoniną Roszczuk miał dwie córki: Helenę oraz Marię. Zmarł, w wieku 69 lat,  15 lutego 1980 roku w Roszkowicach (województwo opolskie).

15. Antonina Roszczuk
Urodziła się 12 maja 1914 w Burakówce (Podole). Była córką Józefa i Marii zd. Łandiuk. Jest to jedyny mój przodek z tej grupy przodków, którego miałem okazję poznać. Antonina była pełna energii i mówiła, że już umiera odkąd ją znałem czyli jakieś 15 lat. Była dominująca i uparta. Z Leonem Skrzypnikiem miała dwie córki: Helenę oraz Marię. W zasadzie gdyby nie to, że poślizgnęła się zimą i nie nabawiła się odleżyn w szpitalu, pewnie żyłaby do dziś. Zmarła, w wieku 89 lat, 21 czerwca 2003 roku w Opolu.


Bartosz Małłek

Urodzony w Opolu, pochodzi z Tarnowa Opolskiego. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia o specjalizacji dziennikarskiej. Pilot wycieczek, organizator, animator kultury, społecznik, podróżnik, genealog. Prezes Fundacji Czas Podróżników. Doktorant w zakresie historii na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się problematyką przesiedleń ze wschodu po 1945 roku, emigracją, genealogią, genealogią genetyczną, a także historią Słowian i Wikingów.