Centralne Archiwum Wojskowe

Opublikowane przez Bartosz Małłek w dniu

O CAW
Dzisiaj napiszę nieco o dawnym Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW).
CAW 21 kwietnia 2016 roku decyzją Antoniego Macierewicza, ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, został komórką wewnętrzną nowopowstałego Wojskowego Biura Historycznego (WBH).
Na zasób CAW składają się akta wytworzone w XX wieku. Chcąc czegoś dowiedzieć się o naszych krewnych, którzy być może figurują w zasobach CAW czekają nas co najmniej dwie wizyty w Warszawie.
Pierwsza to przeszukanie kartoteki osobowej, a następnie spisanie sygnatur akt osób, których poszukujemy.
Druga to ta gdzie będziemy mogli przeglądać dokumenty, ale najpierw czeka nas ściągnięcie, wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia o udostępnienie materiałów archiwalnych oraz Rewersów.
Zamówienia składamy osobiście lub za pośrednictwem poczty, faksu oraz e-maila na adres wbh.pracownia@ron.mil.pl.

Zamówienie należy wypełnić czytelnie osobno dla każdej jednostki archiwalnej. Dziennie można zamówić 6 jednostek archiwalnych (10 w przypadku dokumentów z Kolekcji Akt Personalno-Odznaczeniowych 1918-1939).
Należy pamiętać, że materiałów nie dostaniemy od razu. Należy zamawiać je z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00. Dodatkowo pracownik na podstawie sygnatury oceni, kiedy zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane.

Materiału mogą zostać zreprodukowane w postaci kserokopii, skanów oraz fotografii. Jest to usługa odpłatna. Cennik dostępny jest w rozporządzeniu tutaj.

Na szczęście jest możliwość wykonania bezpłatnie samodzielnej fotografii zbiorów. Pod warunkiem wykorzystania nieinwazyjnych technik fotografowania (bez lampy).

Zdjęcia, które wykonaliśmy możemy wykorzystać wyłącznie na potrzeby własnej pracy badawczej. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać reprodukcję materiałów  w publikacjach lub środkach masowego przekazu to będziemy musieli uzyskać zgodę dyrektora WBH oraz podać źródło pochodzenia tych materiałów.

Pracownia Naukowa Wojskowego Biura Historycznego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00 z przerwą od 12.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 16.30. W sierpniu Pracownia Naukowa będzie nieczynna. Kontaktować można się pisząc na adres: wbh.pracownia@ron.mil.pl oraz dzwoniąc pod numer telefonu 261-813-192.

Zapomniane depozyty

W CAW znajduje się także dokumentacja personalna i depozyty żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W depozycie oprócz akt osobowych można także znaleźć rzeczy osobiste żołnierzy. Na stronie można przejrzeć listę nazwisk. W przypadku gdy uda nam się odnaleźć naszego krewnego można odebrać jego depozyt, ale w tym celu należy udowodnić pokrewieństwo.

Nie tylko samodzielne poszukiwania

Marta Czerwieniec – Ivasyk od lat zajmuje się CAW i dla tych którzy nie mogą pojawić się w Warszawie w ramach pierwszej i  drugiej wizyty Marta świadczy także usługi odpłatne i osobiście wydobywa z archiwum zamówione materiały. Dla niektórych może to być jedyna okazja na uzyskanie materiałów o ich przodkach znajdujących się w CAW.

Moje poszukiwania

W mojej rodzinie było całkiem sporo żołnierzy. Zwłaszcza wśród pokolenia moich pradziadków. Wszyscy bracia mojego pradziadka Jana Małłka służyli w armii. Najstarsi jeszcze w armii pruskiej podczas I wojny światowej. Ci młodsi załapali się zwykle na parę miesięcy do armii pruskiej, a potem służyli już w Wojsku Polskim. Łącznie z tej rodziny 5 braci służyło w wojsku. Pradziadek Józef Gołąb również służył w wojsku. Podobnie jak pradziadek Mikołaj Żymańczyk oraz Leon Skrzypnik. Dzięki wspomnianej Marta Czerwieniec – Ivasyk powoli odkrywam również te karty historii. Można dowiedzieć się całkiem sporo. Można przeczytać własnoręcznie napisany życiorys. Można także prześledzić szlak bojowy naszych przodków oraz ich karierę i zdobyte odznaczenia. Czasem dowiadujemy się gdzie mieszkają oraz co robią po odejściu z wojska. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy. Ja jestem dopiero na początku takich poszukiwań, a już udało mi się uzyskać parę perełek.

Wachmistrz Julian Małłek, brat pradziadka Jana Małłka. Źródło: Wojskowe Biuro Historyczne - CAW.

Wachmistrz Julian Małłek, brat pradziadka Jana Małłka. Źródło: Wojskowe Biuro Historyczne – CAW.


Bartosz Małłek

Urodzony w Opolu, pochodzi z Tarnowa Opolskiego. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia o specjalizacji dziennikarskiej. Pilot wycieczek, organizator, animator kultury, społecznik, podróżnik, genealog. Prezes Fundacji Czas Podróżników. Doktorant w zakresie historii na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się problematyką przesiedleń ze wschodu po 1945 roku, emigracją, genealogią, genealogią genetyczną, a także historią Słowian i Wikingów.