Małek, Osiński czyli Powstańcy Wielkopolscy

Opublikowane przez Bartosz Małłek w dniu

Niedawno miała miejsce 100 rocznica zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym pozwolę sobie opublikować parę słów o Powstańcach związanych z moją rodziną.

Władysław Małek

Syn Andrzeja Małka i Marianny Wełniak. Urodził się w 1864 roku w Dębnie i tam też mieszkali jego rodzice. Ślub brali w parafii Dźwierszno Wielkie, podobnie jak jego dziadkowie. Dziadek Władysława – Paweł – urodził się w Sypniewie. Władysław przeniósł się do Szubina gdzie wziął ślub z Anielą Królikowską. W Szubinie udzielał się społecznie, założył sklep oraz zajmował się krawiectwem. Uczestniczył w zawiązywaniu Rady Robotniczo-Żołnierskiej w listopadzie 1918 roku podczas zebrania w Domu Polskim. W wyniku przewrotu 17/18.11.1918 roku w Szubinie usunięto z urzędu niemieckiego burmistrza Blocka. Pełnił tę funkcję zaledwie przez 10 dni, mimo to był on pierwszym polskim porozbiorowym burmistrzem miasta Szubina. Za zasługi dla ojczyzny otrzymał m.in.: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Powstańców Śląskich, Medal „Polska Swemu Obrońcy”. Zmarł 27 marca 1935 roku w Damasławsku. Pogrzeb odbył się 30 marca 1935 roku w Szubinie[1].
Niedawno została potwierdzona zgodność jego linii z moją linią za pomocą badań DNA (o tym napiszę jak otrzymam więcej wyników).
Wawrzyniec Małek i Regina N.N, jego prapradziadkowie, to moi 6xpradziadkowie.


.

Bronisław Osiński

Syn Bolesława Osińskiego i Heleny Bątkiewicz. Urodził się 21 marca 1894 roku w Krobi w Wielkopolsce i tam też mieszkali jego rodzice gdzie również się pobrali. Bronisław wziął ślub z Anną Nowak w Zielonej Wsi koło Rawicza.
Zmarł 21 marca 1968 roku w Krobi.
Należał do 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich, Grupa Leszno.
Został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Tomasz Osiński i Zuzanna Weiss, jego pradziadkowie, to moi 4xpradziadkowie.


Za udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. 1918/1919 r. na odcinku Miejska Górka, Pawłowice od dnia 29.12.1918 r. do końca powstania. Dowódcy: Piko Jan, ppor. Sliwiński, Włodarczyk, 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. (…) Udział w powstaniu udokumentował odpisem dyplomu Związku Weteranów Powstań Narodowych 1918-1919 r. oraz zaświadczeniem dwóch towarzyszy broni zweryfikowanych członków ZBoWiD. [2]

Oprócz Bronisława w Powstaniu brał udział także jego brat Franciszek Osiński:

Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Fot. http://powstancy-wielkopolscy.pl/

Feliks Antoni Osiński

Syn Bolesława Osińskiego i Rozalii Kabzy. Urodził się 17 maja 1899 roku w Słomowie. Feliks wziął ślub z Władysławą Siewkowską. Jak cała rodzina Osińskich Feliks był związany z lasami. Był Powstańcem Wielkopolskim. Razem z 3 pułkiem Strzelców Wielkopolskich przechodzi cały szlag bojowy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Przeszedł kurs oficerski oraz awansował na podporucznika. Życiorysem mógłby podzielić się co najmniej z kilkoma osobami. Był nadleśniczym w Kórniku, Laskach k. Kępna oraz w Świdniku k. Lublina. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, był żołnierzem AK, więźniem NKWD, naczelnym dyrektorem Lasów Państwowych w Lublinie. Pozostawił po sobie liczne publikacje (m. in. pamiętniki). Mam nadzieję, że uda mi się do nich dotrzeć i napisać nieco więcej o tej fascynującej osobie. Umiera 20 listopada 1982 roku w Gdańsku – Oliwie.
Józef Osiński i Wiktoria Gummer, jego dziadkowie, to moi 3xpradziadkowie.

Październik/listopad 1944 roku. Od lewej dyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Feliks Osiński, dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu, generał broni Michał Rola-Żymierski oraz generał major Stanisław Popławski. Chyba nie po drodze było Feliksowi z komunistami, bo w listopadzie został aresztowany przez NKWD i osadzony na zamku w Lublinie, a następnie zesłany do łagrów w Borowiczach i Świerdłowsku. Fot. ze zbiorów Roberta Pietrzaka [3]

Ponadto:

Małek z Izdebek, niezidentyfikowany Powstaniec. Izdebki znajdują się 12 km od Sypniewo. W ciemno – nasz.

Małek Euzebiusz (wachmistrz) z Klonowa (linia Małków jeszcze nie połączona z moim drzewem, ale to tylko 53 km i występowała tam spora kolonia Małków, więc prawdopodobieństwo, że to moi jest bardzo duże)[4].

Co z moją najbliższą rodziną?


Pradziadek Jan Małłek
Urodzony w 1889 roku. Zapewne ok. 1906 roku wzięli go do wojska. Służył w 1 Królewskim Pułku Strzelców Konnych (niem. Königs-Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 1). W 1914 roku ze stopniem sierżanta. Walczył podczas I wojny światowej (W czasie pokoju i w czasie wojny. Königsjäger zu Pferde Nr. 1). Jedna z wersji mówi, że wojsko opuścił zaraz po wojnie w 1918, inna mówi, że spędził w nim aż 20 lat do 1926 roku. Czy walczył w Powstaniu Wielkopolskim po jednej lub po drugiej stronie tego jeszcze nie wiem.

Prapradziadek Bronisław Osiński urodził się w 1872 roku, zatem miał lat 47. O jego udziale w Powstaniu nic mi nie wiadomo.
Prapradziadek Franciszek Małłek urodził się w 1857 roku, zatem miał lat 62. O jego udziale w Powstaniu także nic mi nie wiadomo.

To tylko parę przykładów. Zapewne więcej moich krewnych od strony taty walczyło w Powstaniu Wielkopolskim. W końcu większość rodziny pochodzi z historycznej Wielkopolski i rodzina kultywowała piękne tradycje wojskowe.

Źródła:
[1] https://powstanie.szubin.net/biografie/s/180#top
[2] http://powstancy-wielkopolscy.pl/bronislaw_osinski
[3] https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/48692
[4] http://powstancywielkopolscy.pl


Bartosz Małłek

Urodzony w Opolu, pochodzi z Tarnowa Opolskiego. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia o specjalizacji dziennikarskiej. Pilot wycieczek, organizator, animator kultury, społecznik, podróżnik, genealog. Prezes Fundacji Czas Podróżników. Doktorant w zakresie historii na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się problematyką przesiedleń ze wschodu po 1945 roku, emigracją, genealogią, genealogią genetyczną, a także historią Słowian i Wikingów.