Konnotacyja wydatków łożonych na meliorację plebanii etc. od roku 1805

Opublikowane przez Bartosz Małłek w dniu

Jednym z głównych źródeł wiedzy o naszych przodkach są księgi metrykalne. Czasem można jednak natrafić na bardzo ciekawe materiały pozametrykalne.

Tutaj parafia moich przodków w Sypniewie k. Więcborka i wydatki w plebanii od roku 1805.

Księga była prowadzona po łacinie, ale poniższy tekst zapisany został w języku polskim.
Wpis obejmuje wydatki powstałe w latach 1805-1821.
Poniższy tekst jest także ciekawostką ze względu na podane ceny, zarówno poszczególnych produktów jak i wycenę pracy ludzkiej. Można zaobserwować jakie pracy były wykonywane na plebanii oraz jakiej waluty używano.

Wszelkie dotychczasowe materiały o Sypniewie spisywane były po łacinie lub ewentualnie po niemiecku. Co ciekawe księgi metrykalne z lat 1801-1822 nie zachowały się.

Czy Wy także dokonujecie takich ciekawych odkryć? Co jeszcze ciekawego udało Wam się odnaleźć?

Wydatki

Wydatki

 

Za regulowanie y planowanie sadu, którego kazałem stare pnie, suche drzewo y drzewka dzikie wyrudować [wykarczować] wydałem robotnikom beczkę piwa y pieniędzy 28 talarów
Za wymurowanie sklepu nowego wydałem:
Za 5 beczków wapna po 2 [nieczytelne] 10 talarów
Mularzowi [murarzowi] bęczkę piwa y pieniędzy 20 talarów
Za zwożenie cegły, kamieni y piasku 10 talarów
Za zwożenie drzewa y cieśli, oprócz wiktu 8 talarów
Na ogrodzenie sadu wydałem:
Za zwożenie drewna, za rżnięcie tarcic, za ich przewiezienie, za gwoździe żelazne, za postawienie cieśli i robotnikom 30 talarów
Rudowanie tyki maszty [?] kosztowało 32 talary
Poprzez [?] 3 [?] gorzałki item datum [podano także] dalej [mało czytelne] 15 talarów
Reterowanemu [?] izby czeladnicy y przystrzyżenie dwóch komorkow [?] summa 60 talarów
Postawienie szopki ze starej kuźni kosztowało 10 talarów
Zaprowadzenie nowych słupów do stodół oprócz wiktu w najdroższym [?] roku  kosztowało 4 talary
Za dwie beczki wapna 90 wytynkowanie plebanii wewnątrz y zewnątrz 4 talary
Mularzowi [murarzowi] za robotę:
item za beczkę wapna do plebanii mularzowi [murarzowi] za robotę 43 talary
W roku 1817 sułeno [?] kopać i wymurować studnię, która mnie kosztowała nierachując wódki, piwa y [nieczytelne] dwóch majstrów przez dni osiemnaście 40 talarów
W roku 1821 kazałem postawić nową owczarnię i oborę na którą wydałem:
Wincentemu Malczewskiemu 76  złotych polskich
Adamowi Białczykowi, Andrzejowi Malczewskiemu, Janowi i Piotrowi Wrzeszczom za dni 80 ½  po pięć dobrych groszy na dzień 100 polskich złotych

2 ½ dobrych groszy

Za 80 strzepu słomy do dachu 24 talary
Za rżnięcie desek 36 złotych polskich
Piwo, wódka y [nieczytelne]

 


Bartosz Małłek

Urodzony w Opolu, pochodzi z Tarnowa Opolskiego. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia o specjalizacji dziennikarskiej. Pilot wycieczek, organizator, animator kultury, społecznik, podróżnik, genealog. Prezes Fundacji Czas Podróżników. Doktorant w zakresie historii na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się problematyką przesiedleń ze wschodu po 1945 roku, emigracją, genealogią, genealogią genetyczną, a także historią Słowian i Wikingów.